1 Mayıs’ta Taksim engeli gerçekten de Anayasaya aykırı mı?

by admin | Cumartesi, Nis 19, 2014 | 1147 views

1 MAYIS TAKSİMBilindiği üzere 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamalarının nerede yapılacağı ile ilgili yoğun tartışmalar sürüyor ve de İçişleri Bakanı ve İstanbul Valisi bu iş için katiyetle Taksim Meydanı’na izin verilmeyeceğini katiyetle belirtmiş bulunmaktalar.

Diğer taraftan konunun muhatabı olan diğer kesim de bu yasaklamanın kanuna ve hukuka aykırı olduğunu söyleyerek Taksim’de kutlama yapma konusunda geri adım atmak istemiyor.

İşte konuyla ilgili olarak Türkiye Barolar Birliği (TBB) yazılı açıklama yaparak, 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı’nın Taksim’de kutlanabileceğini belirtti. TBB, 1 Mayıs’ın Taksim’de kutlanacak olmasının, Anayasa’nın 34. maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 11. maddesi gereğince de yasal olduğu vurgulandı.


TBB, 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı’nın Taksim’de kutlanabilme gerekçesine ilişkin, “Anayasa’nın 34. maddesi gereğince, herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. AİHS’nin 11. maddesine göre, herkes barışçıl olarak toplanma hakkına sahiptir” ifadelerine yer verdi.

Diğer taraftan TBB şu açıklamaları da ilave olarak yaptı:  “Anayasa’nın 90. maddesinin son fıkrasına göre, usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma hükümleri esas alınır. Anayasa’nın 148. maddesinin üçüncü fıkrasında, herkes, Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından, ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurabilir denilerek bütün idari ve yargısal makamlarca Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve haliyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyulması gerektiği bir kez daha vurgulanmıştır”.

19.04.2014
KAYNAK: MEDYA

Like it? Share it!

Leave A Response

*

code