Ak Parti Anayasa değişikliği teşebbüsünde samimi mi ve neyi hedefliyor?

AKPARTI
Ak Parti yinebir strateji tespit etmesi akabinde buna paral olarak harekete de geçti.. Yani hep alıştığımız manzaralardan pek de farklı değil; Sabah karşı millet uyurken meclisten geçen yasa teklifleri veya torbaın içinde kıyıya köşeye sıkıştırılıp geçirlen diğer menfaat icabı teklifler vs den pek de farklı olmayabilir bu seferki de… Yani muhallefet partilerinin çok dikkatli olmasında fayda var.

Evet aynen de böyle durum zira CHP yıllardır “dokunulmazlıkları kaldıralım” (kürsü hariç) diye yırtınırken kılı kıpırdamayan AKP aniden “dokunulmazlıkları kaldırma havarisi” kesiliverdi, her nedense.. Yahu bugüne kadar nerdeydiniz, başınıza taş filan mı düştü? Yoksa aniden mi hatırladınız namus, erdem vesaire denilen kavramların en önemli özellikler olması gerektiğini bir milletvekili açısından?

Evet burada çok ciddi bir manevra söz konusu; Buradaki gaye bu “dokunulmazlıkları kaldıralım hodri meydan” silahını CHP nin insiyatifinden alıp bir kere daha tongaya bastırmak muhalefet partisini. Zira AKP nin teklifi “bir kerelik kaldıralım bunu, mecliste olan dosyaları kapsasın” filan gibi geniş kapsamlı olmayan, paletif bir işlem. Tabii ki bunun arkasında bir strateji var (her zaman olduğu gibi)… Halbuki CHp diyor ki bunu bir kerelik filan değil her zaman geçerli olacak şekilde şekillendirelim.


Neticede bakalım göreceğiz olay nasıl şekillenecek ama daha şimdiden AK Parti Grubunun, “dokunulmazlıklar” ile ilgili anayasa değişikliği teklifini imzaya açtığı bildiriliyor. Açıkça bir ifadeyle AK Parti TBMM Grubunun, anayasa değişikliği için milletvekillerinden imza toplamaya başladığını öğrenmiş bulunuyoruz.

Mevzuata baktığımızda Anayasanın değiştirilmesi, TBMM üye tam sayısının en az üçte biri (184) tarafından yazıyla teklif edilebiliyor. Anayasa değişikliği teklifi, TBMM Anayasa Komisyonu’nun ardından, Genel Kurul’da iki kez görüşülüyor.

Teklifin kabulü, Meclis’in üye tam sayısının beşte üç (330) çoğunluğunun gizli oyuyla mümkün oluyor. Cumhurbaşkanı, Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları, bir daha görüşülmek üzere TBMM’ye geri gönderebiliyor. Meclis, geri gönderilen kanunu üye tam sayısının üçte iki (367) çoğunluğuyla aynen kabul ederse, Cumhurbaşkanı bu kanunu halkoyuna sunabiliyor. Meclis’çe üye tam sayısının beşte üç (330) ile üçte ikisinden (367) az oyla kabul edilen Anayasa değişikliği hakkındaki kanun, Cumhurbaşkanı’nca Meclis’e iade edilmediği takdirde halkoyuna sunulmak üzere, Resmi Gazete’de yayımlanıyor.

Doğrudan veya Cumhurbaşkanı’nın iadesi üzerine, Meclis üye tam sayısının üçte iki (367) çoğunluğuyla kabul edilen anayasa değişikliğine ilişkin kanun veya gerekli görülen maddeleri Cumhurbaşkanı tarafından halkoyuna sunulabiliyor. Halkoylamasına sunulmayan Anayasa Değişikliği Kanunu Resim Gazete’de yayımlanıyor.

AK Parti’nin teklifi, anayasaya geçici bir madde eklenmesini öngörüyor. Teklif, TBMM’de, Karma Komisyonda, Başbakanlık ve Adalet Bakanlığında hakkında fezleke bulunan milletvekillerinin, başka bir işleme gerek kalmaksızın dokunulmazlığının kaldırılmasını içeriyor.  İmzaların tamamlanmasının ardından, teklifin TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor.

KAYNAK: MEDYA

Like it? Share it!

Leave A Response

*

code