Anayasa Mahkemesi’nin TİB iptal kararları ne anlama geliyor?

ANAYASA-MAHKEMESI-2Bilindiği üzere AYM  Torba Kanun’da yer alan, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi nedenlerinden bir veya bir kaçına bağlı olarak, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, internet erişiminin engellenmesi yetkisini TİB’e veren düzenleme ile internet kullanımına ilişkin trafik bilgisinin TİB tarafından ilgili işletmecilerden temin edilmesi ve hakim tarafından karar verilmesi halinde, ilgili mercilere verilmesini düzenleyen kanun hükmünü iptal etti.

Bu durum tabii hükümetin hiç de hoşuna gitmedi ama şüphesiz ki dış dünyada da “Türkiye’de gerçekten de bağımsız bir anayasal kurum varmış” dedirtti.


Hükümetin yetkili ağızlarına göre “hükümet hem ulusal güvenliği ve insan haklarını güvence altına almak hem de iletişim özgürlüğü başta olmak üzere bütün özgürlükleri güvence altında tutma amacına yönelik adımlar attı ve atmaya da devam ediyor. Üstelik bu adımlar adalet, özgürlük, güvenlik dengesi göz önünde bulundurularak atılıyor”.

Hükümete göre “Anayasanın 153. maddesi; ‘Anayasa kararları kesindir iptal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz’ ifadesine yer veriyor. Ancak Anayasa Mahkemesi ilgili iptal kararını açıklamasına rağmen gerekçesini açıklamamış bulunuyor. Özellikle en son yapılmış olan düzenleme ile alınan önlem, yargı kararı ile teyit edilmek üzere ya da  ortadan kaldırılmak üzere alınan bir karar özelliği taşıyor ve geçici bir karar. Yani sansür ya da yayını engelleme veya iletişim özgürlüğüne müdahale anlamını taşıyan bir düzenleme değil. Bu konuda TİB yetkilendirilmiş vaziyette”

İşte bu durumda hükümetin iddiası o ki “AYM’nin bu kararı ile yeni bir yasal boşluk doğmuş bulunuyor. Diğer bir ifade ile yayın yoluyla gerçekleştirilecek ulusal güvenliği tehdit eden konular konusunda, özellikle internet ortamında yapılan yayınlar alanında ciddi bir boşluk oluşmuş oluyor böylece”…

Bütün bunların doğru olduğunu kabul etsek bile, adam sormazlar mı “Kardeşim madalyonun 2 yüzü yok mudur? Hiç öbür yüzü de çevirip bakıyor musunuz? En başınızdaki muhteremin özel kişissel hırsları ve kaprisleri yüzünden Türkiye’de hüküm süren demokrasi “benzeri” rejimin yurtdışında nasıl anıldığını takip ediyor musunuz?

KAYNAK: MEDYA

Like it? Share it!

Leave A Response

*

code