AYM’den işçi lehine karar: 3 günlük işçiye 16 maaş tazminat

by admin | Salı, Eki 28, 2014 | 1385 views

ISCI-TAZMINATİşçi kısmının pek de düşünülmediği ülkemizde Anayasa Mahkemesi verdiği kararlarla “Ben arkanızdayım” dedi. Mahkeme geçen hafta 6356 sayılı Sendikalar Yasası’nın bazı maddelerinde verdiği iptal kararıyla tüm çalışanların yüzünü güldürdü. Bundan sonra “sendikal faaliyet nedeniyle” işten atılan tüm işçiler, işe iade davası ya da sendikal tazminat davası açabilecekler. Böylece bir iş yerinde 3 günlük çalışan bile sendikal gerekçeyle işten atıldığında 16 maaş tazminat alabilecek.

6356 sayılı yasa gereği 30 ve daha az işçi çalıştıran iş yerlerinde çalışan işçilerin ya da herhangi bir holdingte 6 aydan az çalışanlar ile geçici süreli iş sözleşmesi imzalayanların  sendikal faaliyet nedeniyle işten atılması durumunda ‘sendikal tazminat’ alamadığı gibi, işe iade davası da açamıyorlardı.


Şimdi ise AYM’nin iptaliyle, artık tüm çalışanlarsendikal faaliyet nedeniyle işten çıkarılma durumunda isterse ‘sendikal tazminat’ isterse de ‘işe iade davası’ açabilecek.

Örnekle açıklamak gerekirse “Mevcut İş Kanunu gereği 30 ve altında işçi çalıştıran iş yerlerine işe iade davası açılamıyor. Yine bir işyerinde 6 aydan az çalışanlar ile geçici süreli iş sözleşmesi imzalayanlar da bu haktan yararlanamıyor. AYM kararı sonrası bir işçi sendika toplantılarına katıldığı ya da sendikaya üye olduğu için işten atılırsa, o işyerinde ne kadar süredir çalışıp çalışmadığına bakılmaksızın dava açabilecek. Bu isterse işe iade davası isterse de ‘sendikal tazminat davası’ olacak. Bir başka ifadeyle, bir işçi sendikal nedenle işten atılırsa süresine, nerede, hangi sözleşmeyle çalıştığına bakılmaksızın; işe iade davası açabilecek. Bu durumda mahkeme iki karar verebilir. O işçinin işe iadesine hükmederse işçiye sadece 4 aylık çalıştırılmayan süre ücreti ödenir ve işçi işine geri döner. İşine geri dönmek istemezse, 12 aylık maaşı kadar ‘tazminat’ alır.

Mahkeme, ikinci olarak işe iadesi yerine 1 yıllık ücretinden az olmayacak şekilde ‘işe iade tazminatına’ hükmedebilir. Ki bu durumda, işçi 12 maaş tazminat, ilave olarak da 4 maaş çalıştırılmayan süre ücreti olmak üzere toplam 16 maaş alabilir.”

İşçi “sendikal tazminat” davası açması durumunda ise mahkeme 12 maaştan az olmamak üzere ‘sendikal tazminata’ hükmedebilecek.

KAYNAK: MEDYA

Like it? Share it!

Leave A Response

*

code