Çocuk ve kadınlara karşı suçların cezaları artıyor mu?

by admin | Pazartesi, May 5, 2014 | 962 views

KADIN-SIDDET
Son dönemde gündemden düşmeyen çocuk ve kadın cinayetleri hükümeti (başbakanı) de ciddi olarak rahatsız etti gibi görünüyor sonunda. Nitekim bir beyanat veren Bülent ARINÇ bu konuda ciddi önlemlere başvurulacağı mesajını verdi.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulundu. Arınç Muğla’da nişanlısı tarafından dövülerek öldürülen geç kadın haberini okuyan Başbakan Erdoğan’ın ‘Yüreğim yanıyor’ dediğini söyledi.

Arınç, “Çocuklara karşı işlenen bazı suçların koşullu salıverilme sürelerinin artırılmasına ilişkin bir düzenleme getiriliyor. Cinsel saldırı suçlarından hapis cezasına mahkum olanların şartlı salıverilme süreleri iki bölü üç oranından üç bölü dört oranına çıkarılmaktıdır. Çocuklara karşı işlenen bir suçtan dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar bundan sonra 30 yıl yerine 39 yıl, müebbet hapis cezası alanlar 24 yıl yerine 33 yıl ceza infaz kurumlarında kalacaktır” dedi.

Bülent Arınç bu konuda şunları söyledi:

Hazırlanan yeni tasarıda basit ve daha ağır cinsel saldırılar için cezaların kademeli olarak artırılması öngörülüyor. Bu tür suçlarda beden ve ruh sağlığının bozulması halinde cezalarına artırılması durumunu kaldırıyoruz.

Suçun cinsel taciz söz atma şeklinde işlenmesi halinde tasarımız mevcut cezayı artırmaktadır. Suçun sarkıntılık yoluyla işlenmesi halinde yine tasarıda yani 5237. kanunun hükümlerinde artırma öngörülmektedir. Suçun yoğun hareketlerle yani ceza kanunun tabiriyle tasaddi halinde işlenmesiyle yine cezalar hemen hemen 1 misli artırılmaktadır. Suçun cinsel şeklinde işlenmesi halinde cezaların mağdurun yetişkin olması veya mağdurun çocuk olması halinde tekrara hemen hemen 1 misline yakın artırılmaktadır.


Cezayı artıran nedenlere ilişkin düzenlemeler ceza kanununda vardı. Yani suçun işlenmesini kolaylaştıran bazı faktörler ki, mesela mağdurun veya mağdurenin vesayet altında olması, failin kamu görevini kullanması, koruyucu aile, kayın hısımlığı, veya anne baba veya toplu olarak yaşanan yerlerde işlenmesi halinde ağırlaştırıcı sebep olarak kabul edilmektedir.

Suçun yetişkinlere karşı işlenmesi halinde teferruatlarına girmeyeceğim, cezalar yarı oranında artırılacaktır. Suçun çocuklara karşı işlenmesi halinde cezalar yine 1/2 oranında artırılacaktır. Cinsel taciz suçunun çocuklara karşı, kamu görevinin sağladığı kolaylıktan faydalanarak biraz önce saydığım özel durumlar ve teşhir suretiyle işlenmesi halinde posta ve elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle işlenmesi halinde de ceza artırılacaktır.

Çocuklara karşı işlenen bir suçtan dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar bundan sonra 30 yıl yerine 39 yıl, müebbet hapis cezası alanlar 24 yıl yerine 33 yıl ceza infaz kurumlarında kalacaktır.

15 yaşını bitirmiş çocukların rızasıyla cinsel ilişkiye girmesine ilişkin düzenlemelerde de erken evlilikler veya çocuk evlilikler şeklinde de kamuoyunda görüşülüyor, burada da 15 yaşını bitirmiş çocukların yetişkinler tarafından kandırılarak veya ikna edilerek cinsel ilişkiye girmesi halinde sanığa verilecek ceza artırılmaktadır. Maalesef aile içi ilişkilerde ensest ilişki kurmanın cezası da artırılmaktadır.

Sanığın 18 yaşından küçük ve 18 yaşından büyük olması ve diğer durumlarda cezaların hangi noktadan hangi noktaya geleceği de tasarıda gösterilmektedir ama özet olarak sunduğum kadarıyla hemen hemen 1/2 oranına yakın bir şekilde cezalar artılmaktadır.

Faillere yönelik tedavi ve denetim uygulamasına ilişkin düzenlemelerde faillere çocuklardan veya mağdurlardan uzaklaştırıcı bazı hak yoksunlukları ve tedavi yükümlülükleri getirilmektedir. Cinsel suçlardan hapis cezasına mahkum olanların tıbbi tedaviye tabi tutulmaları, mağdurun bulunduğu yerlere yaklaşmaktan veya ikametinde bulunmaktan uzaklaştırılmaları vs. bir takım tedbirler de kanunda öngörülmektedir.

Bence çok daha önemli bir hükmü getiriyoruz, çocuklara karşı işlenen bazı suçların koşullu salıverilme sürelerinin artırılmasına ilişkin bir düzenleme getiriliyor. Cinsel saldırı suçlarından hapis cezasına mahkum olanların şartlı salıverilmelerine ilişkin süreleri 2/3 oranından 3/4 oranına çıkarılmaktadır.

Çocuklara karşı işlenen bir suçtan dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar, bundan sonra 30 yıl yerine 39 yıl, müebbet hapis cezası alanlar 24 yıl yerine 33 yıl ceza infaz kurumlarında kalacaktır.

Zorla evlendirmeye ilişkin düzenlemelerde evlenme yaşına ulaşmış kişilerin cebir veya tehditle baskı yapma suretiyle istemedikleri kişilerle zorla evlendirilmesi suç olarak kabul edilmektedir. 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülmektedir.

05.05.2014
KAYNAK: MEDYA

Like it? Share it!

Leave A Response

*

code