Feyzioğlu ve referandum toplantıları: Sol kesime yeni bir lider mi geliyor?


Ak Parti’nin 15 yıldır süren ezici üstünlüğünü kim görmezden gelebilir ki Türkiye siyasetinde… Bu durumun gerçekleşmesinde bu partinin gerçek liderinin (şu andaki görevi malumdur) “karizma hitabet yeteneği” gibi özelliklerinin (ve başka yardımcı faktörler hiç şüphesiz) katkısı kadar, rakip diyebileceğimiz muhalefet partilerinin düşük performanslarının da etkisi olduğu hususu inkar edilemez. Tabii bunlara bir de iktidar partisi beyin takımının Türk milletinin yumuşak karnı olan din faktörünü muhteşem bir şekilde oya dönüştürme becerisini ilave etmekte fayda var.

Yani her ne kadar CHP’ye gönül vermiş sol görüşlü vatandaşlar zaman zaman bu partinin başındaki kişiye kızıyor olsalar da, kabul etmek lazım ki bu kişinin karşısındaki rakip öyle az buz bir rakip değildir. Üstelik de öyle bir kozu tam olarak tespit edip kendi lehine değerlendirmiştir ki (hatta sıklıkla manipüle ederek) karşısındaki rakipleri çaresiz bırakmıştır. Örneğin, vatandaşın “O bize dinimizi geri verdi” ifadesinden de çok kolaylıkla teyit edilebileceği gibi…


İşte bu umutsuzluk ortamında sıklıkla “CHP lideri bu işi artık yapamıyor… Gitsin de yerine şu gelsin, bu gelsin…” şeklinde homurdanmalar işitilir olmuştur… Vatandaş da haklıdır bir bakıma, zira artık kendi görüşlerini ifade eden ve sosyal demokrasiyi layıkıyla uygulayacak bir yönetimin gelmesini istemektedir iş başına… Görmektedir ki CHP’nin başındaki kişi bir bakıma tükenmiş gibidir adeta ve ilerisi için umut vermemektedir daha fazla… Söz konusu liderin yerine, burada ismini saymak gereği olmayan bazı CHP’li milletvekillerinin adları da telaffuz edilir olmuştur sıklıkla. Fakat salim kafayla düşünüldüğünde mevcut liderin en azından partiyi derleyip toparlayıp düzgün bir şekle sokma açısından pek de az şey başarmış olmadığını görmek zor değildir doğrusu. Özellikle bu açıdan bakıldığında yerine düşünülen kişilerin, çoğunlukla bir gayya kuyusu gibi olan partiyi dağılmadan bir arada tutma konusunda mevcut lider kadar performans gösterecekleri hususu bile ciddi soru işaretine tabidir. Dolayısıyla, bazı kişilik özellikleri de nazarı itibara alındığında “eldeki geleceklerden yine de daha iyidir, şimdilik devam” görüşü ağırlık kazanabilmiştir, çoğu zaman.

Şimdi ise referandum olayıyla birlikte çok ilginç bazı gelişmelere şahit oluyoruz sanki hep beraber. “EVET” tezini destekleyen Başbakanla birlikte Cumhurbaşkanı’ da (yasaya uygunluğu konusunda ciddi itirazlar olmasına rağmen) meydanlara çıkmışken, diğer taraftan da bir “”HAYIR” cephesi oluştuğunu ve bunun başını Meral AKŞENER, Ümit ÖZDAĞ gibi eski MHP’liler ile birlikte Barolar Birliği Başkanı Metin FEYZİOĞLU’ nun çektiğini görüyoruz.

Akşener ve Özdağ’ın referandumda oylanacak anayasa kanununun ülke için ne kadar riskli olduğunu anlatma konusundaki özel gayret ve başarılarını küçümsemeye imkan olmadığı aşikardır. Zaten MHP hiç şüphesiz şekilde bir lider değişikliğine uzun süredir gebedir ve bunun için de en kuvvetli adayın Akşener olduğu aşikardır.

Fakat esas büyük değişikliğe gebe olan ise CHP gibi görünmektedir. Zira Metin FEYZİOĞLU meydanlarda ve halkla kucaklaşarak gösterdiği performansla HAYIR tezine inanılmaz şekilde hizmet etmektedir an itibarıyla… ve şu mesajı da vermektedir kendisi dolayısıyla – bilerek veya bilmeyerek; “İşte ben sizlerin beklediği yeni lider olmaya layık kişiyim”… Öyle bir performans göstermektedir ki FEYZİOĞLU, bizler “CHP bu arada neler yapıyor sahi..?” diye merak ederken, Barolar Birliği Başkanı “köy, meydan, kahve vs” demeden karış karış gezerek halkla kucaklaşmakta ve üstelik de son derece isabetli bir şekilde sosyal medyayı gereği gibi kullanarak ulaştığı kişilerin sayısını defalarca katlamaktadır. Yani tek başına CHP’ den daha etkili bir propaganda gerçekleştirmektedir şu anda… Dolayısıyla yarın bir tercih durumu söz konusu olduğunda insanlar CHP Genel Başkanlığı için şüphesiz ki bu efor ve performansını önemle dikkate alacaklardır bu değerli hukukçu ve fikir adamı yurtsever insanın.

Bizler bu değerli hukukçuya ülkeye yaptığı hizmetler için teşekkürlerimizi sunuyoruz, bu vesileyle…

Like it? Share it!