Hükümet “Yapısal Dönüşüm Planı” paketini açıkladı

by admin | Perşembe, Kas 6, 2014 | 1506 views

DAVUT_PLANEDavutoğlu başkanlığındaki yeni hükümet işlerin iyi gitmediği ekonomi (ve diğer ) konusunda atılım yapmak için hazırladığı 25 maddeden oluşan Yapısal Dönüşüm Planı’nın ilk paketini açıkladı. Başta enerji, sağlık, lojistik, Ar-Ge alanlarında olmak üzere 9 madde ve 417 eylem planı var. İlk paket reel sektör alanlarına yoğunlaştı. Ana başlıklar şöyle;

 • İthalata Olan Bağımlılığın Azaltılması Programı
  İhracatın ithalatı karşılama oranının 2018’de yüzde 70’in üzerine çıkarma hedefleniyor. 7 tedarik stratejisi güncellecek
 • Öncelikli Teknoloji Alanlarında Ticarileştirme Programı
  Yerli makine üreticilerinin rekabet gücünün artırılması planlanıyor
  Kamu Alımları Yoluyla Teknoloji Geliştirme ve Yerli Üretim Programı
  2018’e kadar öncelikli sektörlerde Türk ürün ve marka sayısı artırılacak

 • Yerli Kaynaklara Dayalı Enerji Üretim Programı
  2018 yılında enerji üretiminde yerli kaynak payının yüzde 35’e çıkarmayı planlanıyor. Kamu alımlarında yerli firmaların payı artırılacak
  Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi Programı
  Linyit kaynakları azami şekilde ekonomiye kazandırılacak. Enerji verimliliği konusunda yatırımlar desteklenecek
  Tarımda Su Kullanımının Etkinleştirilmesi Programı
  Tarımda su kullanımını etkinleştirecek adımlar atılacak. Su kaynaklarının daha verimli kullanılmasına destek sağlanacak
 • Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm Programı
  Yerli ilaç ve tıbbi cihaz üretimine teşvik sağlanacak
  Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Programı
  Yerli Ar-Ge ve üretimi destekleyecek şekilde Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı kurulacak. İlaç ve tıbbi cihaz alımlarında yerli üretimi özendirici ve geliştirici tedbirler alınacak.
 • Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programı
  Lojistik veri tabanı oluşturulacak. Liman yönetim modeli hayata geçirilecek.

İlk bakışta hepsi gereklilik ve hayati önem arzeden hususlar olarak görülüyor çok net olarak. Fakat, doğal olarak bunların içinin nasıl doldurulduğuna bakmak lazım ve her zamanki gibi yine kusurlu, eksik ve tamamına ermeyen uygulamalar olmaması için de dua etmeli – Hani ilkokul müsameresi şeklinde veya dostlar alışverişye görsün misali olmayacağını ümit ederekten…

KAYNAK: MEDYA / Editör

Like it? Share it!

Leave A Response

*

code