Maliye Bakanlığından vergi borcu cezası olanlara kampanya

by admin | Pazar, Eki 5, 2014 | 1634 views

MALIYE-BAKANLIGI
Devletimizi maşallah gittikçe daha sevimli ve affedici oluyor galiba (??).. Bu aralar yine para mı lazım oldu ne?

Evet hükümet Maliye Bakanlığı eliyle yeni kaynaklar yaratmak için kampanyalar bile düzenlemeye hazırlanıyor.. Nitekim Maliye Bakanlığı, bazı alacakların yeniden yapılandırılmasını da içeren “torba yasa” ile devlete borcu olanlara getirilen fırsatları geniş kitlelere anlatmak amacıyla kapsamlı bir tanıtım kampanyası düzenleyecek. Bu kapsamda, 5 milyon civarındaki MTV veya trafik para cezası olan araç sahiplerine de özel bir mektup gönderilecek.

Bu kapsamda, 5 milyon civarındaki Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV),  trafik para cezası olan araç sahiplerine de özel bir mektup gönderilecek.  Bakanlık, bu mektupla, söz konusu araç sahiplerini borçlarını ödemeye davet  edecek.

6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı  Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların  Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun’un Maliye Bakanlığı’nı ilgilendiren  kısmının kamuoyuna tanıtımı amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığınca tanıtım ve  bilgilendirme kampanyası gerçekleştirilecek. Söz konusu kampanya, geniş kitlelere  ulaşılması amacıyla 17 farklı mecrayı kapsayacak.


Kampanyaya, “Vergide fırsat Zamanı” sloganı ve logosuyla 13 Ekim 2014  tarihinde düzenlenecek tanıtım ile başlanacak ve kanundan yararlananların ilk  taksit ödemelerini yapacağı son tarih 31 Aralık 2014’e kadar devam edilecek.

Kampanya kapsamında, 5 milyon civarındaki MTV, trafik para cezası  borçlularına da PTT aracılığıyla bilgilendirme mektubu gönderilecek.

Maliye Bakanı  Mehmet Şimşek, “torba yasadan” en çok faydalanacak MTV veya trafik para cezası borçlularını “bu önemli fırsattan” yararlanmaya davet etti. Yasanın, söz konusu borçlulara çok önemli avantajlar sunduğunu dile  getiren Şimşek, bu vesileyle araç sahiplerinin borç sorunlarının sona ereceğini  ifade etti.

Yasa ile 30 Nisan 2014 tarihinden önce tahakkuk eden MTV ile kesilen  trafik para cezalarından 11 Eylül 2014 tarihi itibarıyla kesinleşmiş borçlara  yapılandırma imkanı getirildiğini belirten Şimşek, “Kanundan faydalanılması  halinde bu borçlara ilişkin birikmiş faiz ve gecikme zammı tutarından  vazgeçilecek. Bunun yerine enflasyon oranında güncelleme yapılarak borç yükünde  önemli bir indirim sağlanacak” dedi.

Bakanlığın tanıtım ve bilgilendirme kampanyası kapsamında şunlar  yapılacak: MTV ve trafik para cezası borçlularına 5 milyon adet bilgilendirme  mektubu PTT aracılığıyla gönderilecek. Mektupta; ilk olarak 6552 sayılı kanunun  bu borçlara ilişkin getirdiği imkanlara yer verilirken, devamında mektup üretim  tarihi itibarıyla borç tespitinin yapıldığı bilgisi ve borcun ayrıntılarının  öğrenilebileceği sorgulama ve iletişim kanalları anlatılacak. Söz konusu  bilgilendirme mektubu, son dönemde oluşturulan “Mükellef Bilgilendirme Mektup  Standartları” çerçevesinde hazırlanacak… ve daha aklınıza gelen gelmeyen neler neler yapılacak tanıtım için ….

VAY VAY VAY …. Sizce de öyle değil mi?

KAYNAK: MEDYA

Like it? Share it!