Uzmanlara göre dünyanın ve Türkiye’nin geleceği “yenilenebilir” enerjide

İnsanoğlu özellikle buhar gücünü keşfettiğinden beri enerji kaynaklarını acımasızca tüketmeye devam ediyor… Günümüzde ise süratle artan nüfus ve dolayısıyla gelişen talep yüzünden bu tüketim katlayarak artıyor. Zaman zaman muhtelif ortamlardan hangi tarihte hangi enerji kaynaklarının tükeneceği vs. gibi bilgiler haberler ediniyor ve doğal olarak endişeleniyoruz. İyi de, yalnızca endişelenmek yetiyor mu, buna karşı önlem almak mümkün değil mi?

Evet işte bu sorunun cevabı da yıllardır aranmakta ve şu ana kadar bulunan en tatmin edici yanıt da şüphesiz yeni alternatif kaynaklara yönelmek… Öyle kaynaklar ki bunlar “yenilenebilsin”.. Tam da bu noktada uzmanlar diyor ki “Yenilenebilir enerji önümüzdeki 10 yıla damgasını vuracaktır”. Dünyada ekonomik gücü elinde bulunduran yatırımcılar işte bu nedenle olsa gerek 2016 yılında yenilenebilir enerji alanına 116 milyar dolarlık yatırım yapmış bulunuyorlar, küresel ölçekte…

DÜNYADA YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI


Konuyla ilgili olarak güvenilir bir kaynak tarafından yayınlanan bir rapora göre “2016 yılında rüzgar ve güneş enerjisi, fosil yakıtlar karşısında iki kat üstünlük elde etti. Küresel kapasitede yaşanan artışlar 2016’da hızla devam etti. . ABD’de bu artışların yüzde 60’ını yenilenebilir enerji oluşturuyor. Yine 2016’da Portekiz, dört gün boyunca ülkenin enerji ihtiyacını kesintisiz olarak yenilenebilir enerji ile karşıladı. Almanya’nın enerji ihtiyacı tam bir gün boyunca temiz enerjiyle temin edildi. Danimarka’da ise yurt içindeki elektrik talebini karşılamaya ve hatta Norveç, Almanya ve İsveç’e enerji ihraç etmeye yetecek kadar rüzgar enerjisi üretildi.”

Bu konuda yani yenilenebilir enerjinin gelişme süreci, sürati vesaire ile ilgili olarak söz konusu raporda daha birçok önemli ve umut verici ayrıntılar mevcut. Bu arada ülkemizi ilgilendiren kısmıysa şöyle;

TÜRKİYE VE YENİLENEBİLİR ENERJİ GEREKSİNİMİ VE KAPASİTESİ

2023 için büyük hedefler koymuş olan ülkemizin geleceği açısından “sürdürülebilir enerji yatırımları” çok kritik.. Cari açığın kapatılması için yapılan her yeni yatırım daha fazla enerji çeşitliliği ve açığın kapatılması anlamına gelebiliyor. 2023 yılı hedeflerimiz arasında yenilenebilir enerji kaynakları elektrik ihtiyacının %30’luk bir kısmına denk görülüyor otorite tarafından. Diğer taraftan rüzgâr enerjisi kurulu gücünün ise 20 GW’a ulaşması planlanıyor. Bu durum, rüzgâr enerjisi üretiminde yatırımların ve teşviklerin artmasının yanı sıra bir gerekliliği de ortaya koyuyor: Verimlilik. Bu konu için yapılması gerekense yazılımın gücünü mekanikle birleştirmek ve her zamankinden daha verimli rüzgâr enerjisi santralleri kurmak.

Diğer taraftan bakıldığında se Türkiye rüzgar enerjisi potansiyeli bakımından oldukça şanslı. Araştırmalara göre ülkemizin rüzgâr enerjisi potansiyeli 48 GW. Şimdilik kurulu olan rüzgar gücü ise yalnızca 6.1 GW. Bununla beraber umut verici olan husus bu alandaki yatırımların hızla devam ediyor ve her geçen gün Türkiye’nin sürdürülebilir enerji potansiyelinin yükseliyor olması.

Hiç şüphesiz ki hedef Türkiye için sürdürülebilir, verimli ve çevre dostu bir enerji sektörüne maksimum katkıyı sağlayarak ülkemizin refah seviyesi yüksek ülkeler arasındaki yerini almasını mümkün kılmaktır.

(Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için bakınız http://geturkiyeblog.com adresini ziyaret edebilirsiniz.)

Like it? Share it!