Yerkürede 4. Sanayi devrimi başladı bile… Pekiyi Türkiye bunun neresinde?

by admin | Pazartesi, Şub 27, 2017 | 1179 views

Endüstri 4, 4. Sanayi Devrimi, Dördüncü devrim, Türkiye neresinde
Yakın bir geçmişte, ülkenin başbakanı taraftarlarına konuşma yapıyor ve elinde bir akıllı telefonu ekranlara doğru sallayarak şöyle diyor; “Kardeşim sen ne yapacaksın bunun nasıl yapıldığını filan, tepe tepe kullan gerisine bakma. Yoksa aklın filan karışır…”. Evet yıl 2017 ve ileri demokrasi ülkesi ve 3-5 yılda dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girme iddiasındaki bir ülkenin başbakanı diyor bunu.

Bu siyasiyi o sırada canlı olarak dinleyen milyonlar var ekranlarda hiç şüphesiz ki… İnsanlar ne düşünebilir o anda muhtemelen: “Bak başbakan da zaten öyle söylüyor zaten. Kafamı neden yorayım ki bu telefonu nasıl yapabiliriz diye. Hazır elime gelmiş kullanayım gitsin, kafayı neden yorayım ki? Nasılsa yoran yormuş benim için”…

İşte, “2023 yılında ilk 10 ekonomi arasına girme iddiasını taşıdığı” baştaki iktidar tarafından yıllardır üstüne basa basa söylenilen ülkenin bugünkü hali. Diğer bir deyişle sen eloğlu eline ne verirse – yani onun verdiği kadarını ve onun verdiği şartlarla – onunla yetinmeyi kabullen baştan, ondan sonra “”Ben dünya ülkeleriyle yarışıyorum ve önümüzdeki 5-10 yılda en gelişmiş 10 ülke arasına girmiş olacağım” iddiasını taşı. Buna gerçekten de “kargalar bile güler” halk deyişiyle.

Bugün artık biliyoruz ki dünyada geçmişte yaşanılan 3 sanayi devriminden sonra şimdi dördüncü sanayi devriminin eşiğindeyiz – hatta içinde. Tabii biz derken dünyayı kastediyoruz, maalesef zira bizim bir sanayi devrimi içinde olduğumuzu iddia etmek biraz gülünç olur herhalde.

Biz çocuklarımızı gerçek bilimle yetiştirme gayreti yerine, ülkeyi bir taraftan güç/iktidar mücadeleleri içinde boğarken, diğer taraftan da tarikatlar/cemaatler cenneti haline getirme gayreti içine girmişsek eğer bu ülkenin hiçbir vatandaşı gelecekte medeni ve refah içinde yaşayan toplumlardan birisi haline gelme ümidini taşıyamaz maalesef – tabii propaganda ve gerçek dışı beyin yıkamayla bu yönde kandırılanlar hariç.

Bütün bunları belirttikten sonra belirtmek gerekiyor ki eloğlu dördüncü sanayi devrimiyle uğraşmaya başlamış durumda çoktan. Pekiyi nedir bu oluşum, kısaca bir değinelim burada;

Üretim sektöründeki önemli endüstriyel devrimler sonrası ülkeler ve şirketler küresel boyutta yaşanan bu değişimlere ayak uydurmak zorunda kalmış ve artan rekabet koşulları arasında rekabet üstünlüklerini devam ettirebilmek amacıyla bazı stratejiler geliştirmişlerdir. İşte Almanya’da gündeme gelen 4. ENDÜSTRİ DEVRİMİ’ de bu stratejilerden birinin adıdır.

Dördüncü Endüstri Devrimi ya da 4. Sanayi Devrimi terimi ilk olarak 2011 yılında Almanya Hannover Fuarı’nda kullanılıyor. Ekim 2012 yılında ise Robert Bosch GmbH ve Henning Kagermann çalışma grubu oluşturarak hazırladıkları 4. Sanayi Devrimi öneri dosyasını Alman Federal Hükümeti’ne sunuyorlar. 8 Nisan 2013 tarihinde yine Hannover Fuarı’nda çalışma grubu Endüstri 4.0 raporunu sunuyor.


Tarih boyunca dört büyük endüstriyel devrim yaşanmış bulunuyor; Su ve buhar gücünün daha verimli kullanılmasını sağlayan mekanik tezgahların bulunması. Henry Ford’un üretim bandı tasarımı ve elektriğin seri üretimde kullanılmaya başlanması, üretim hattının geliştirilmesi. 1970’lerde üretimde mekanik ve elektronik teknolojilerin yerini dijital teknolojiye bırakmasına sebep olan programlanabilir makinelerin kullanılmaya başlanmasıyla oldu. Günümüz bu Endüstri devrimi içindedir.

Endüstri 4.0 ise “4. Endüstriyel Devrimi başlatacağı düşünülen endüstriyel bir strateji plânı” olarak biliniyor. “Endüstri 4” temel olarak Bilişim Teknolojileri ile Endüstriyi bir araya getirmeyi hedefliyor.  (Kaynak: Wikipedia)

Çok açıklıkla görünüyor ki bu devrime ayak uydurabilen ülkeler, toplumlar ve şirketler ayakta kalıp yarışa devam edebilecekler. Diğerleri ise bizdeki yaygın halk deyişiyle “nal toplamaya devam edecekler” ve yerküre üzerinde dördüncü devrimi de başarabilmiş abileri amcaları ne kadarına izin verirse o kadarından yararlanabilecekler dünya nimetlerinin.

(Not: 4. Sanayi devrimiyle ilgili daha fazla ayrıntıyı lütfen aşağıda okuyunuz.)

Editör

4 ENDÜSTRİ DEVRİMİ

  • Endüstri 4.0 ise “4. Endüstriyel Devrimi başlatacağı düşünülen endüstriyel bir strateji plânı” olarak biliniyor. “Endüstri 4” temel olarak Bilişim Teknolojileri ile Endüstriyi bir araya getirmeyi hedefliyor. Ana bileşenlerinden ilki şu; “Yeni Nesil Yazılım ve Donanım”… Yani bugünün klâsik donanımlarından farklı olarak, “düşük maliyetli, az yer kaplayan, az enerji harcayan, az ısı üreten ve bir o kadar da yüksek güvenilirlikte çalışan donanımlar ve bu donanımları çalıştıracak işletim ve yazılım sistemlerinin kaynak ve bellek kullanımı açısından tutumlu olması hedeflenmektedir.
  • İkinci ve belki de en önemli bileşen ise Cihaz Tabanlı İnternet (İngilizcesi Internet of things), “yeryüzündeki tüm cihazların birbiriyle bilgi ve veri alışverişi için kullanıldığı”, her türlü araç gerece entegre edilmiş, sensör ve işleticilerle donanmış, İnternet bağlantılı akıllı elektronik sistemler… Bu sisteme kısaca Siber-Fiziksel Sistemler de denebiliyor. Üretim sürecinde fabrikalardaki makinelerde siber-fiziksel sistemlerin kullanılması demek insanlardan neredeyse bağımsız olarak kendi kendilerini koordine ve optimize ederek üretim yapabilecek “akıllı fabrikalar” anlamına geliyor. Eğer Endüstri 4.0 stratejisi gerçekleşirse üretim süresi, maliyetler ve üretim için ihtiyaç duyulan enerji miktarı azalacak, üretim miktarı ve kalitesi artacak.

Etkileri ve pozitif yönleri

  • Endüstri devrimleri, geçmişten bu yana Dünya’yı ve toplumları küresel boyutta etkilemiştir. Üretmek insanoğlu için hep bir zorunluluk olmuş ve üretimi devam ettirmek adına yeni arayışlar içinde olunmuştur. Hangi mesleğin ya da sektörün geçmişine bakarsanız bakın tarihsel gelişmelerinde hep sanayi devrimi olgusu yatar çünkü insanlar ürettiklerini aynı zamanda duyurmalı, göstermeli ki bu süreç devam edebilsin bunun sonucunda ise gelişen ulaşım ve iletişim araçları olmuş dolayısıyla bilişim teknolojileri gelişmiş yeni sektörler ortaya çıkmıştır. 4. Endüstri Devrimi de şüphesiz yeni sektörlerin açılmasına ve geride kalmış sektörlerin yok olmasına sebep olacaktır. Bu durum yalnızca sektörler için değil insanlar, şirketler, ülkeler için de böyledir yeni endüstriye ayak uyduramayan her şey bu durumdan olumsuz etkilenecektir. Örnek verecek olursak ilk başlarda kol emeği ile çalışan insanlar işlerini kaybetmeye başladı, sonra teknisyenler şimdi de mühendisler işlerini kaybetmeyle karşı karşıya kalmış durumda. Endüstri 4.0′ ın pozitif yönleri olumsuz etkilerini kısmen düzeltebilir her ne kadar istihdam sorunları olacaksa da yeni iş alanları da ortaya çıkacaktır. Akıllı fabrikalarda akıllı ürünler üretmek ve bu ürünlerin hayatımızı kolaylaştırması hem de bunu az enerjiyle yapacak olması büyük bir artıdır. Akıllı ürünlerin üretilmesiyle bu ürünler ihtiyaca göre farklı alanlara uyarlanıp gelişmeler sağlanabilir. Üç boyutlu yazıcılarla basit yapıda olan ürünleri herkesin üretebilecek olması, üretenle tüketenin aynı olması günümüzde hayal edilen başka bir pozitif yöndür.
Like it? Share it!