Yurtdışında çalışan emeklilere hem iyi hem kötü haber

by admin | Pazar, Ağu 10, 2014 | 1077 views

EMEKLI-YURTDISISGK bir genelge yayınlayarak “yaşlılık veya malullük aylığı alanların yurtdışında çalışmaları halinde aylıklarının kesilip kesilmeyeceği” konusundaki belirsizliği açıklığa kavuşturdu (SGK 25.7.2014 tarih ve 2014/22 sayılı genelge).

Buna göre aşağıdaki gruba dahil olanların aylıklarının kesilme durumu ortaya çıkmış oldu.


5510 sayılı Kanunda, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa sigortalı olan kişilerden malullük veya yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra yabancı ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başlayanların aylıklarının kesileceğine dair açık hüküm bulunmaktadır. Buna göre, yabancı ülke ile sosyal güvenlik sözleşmesi olup olmadığına bakılmaksızın, bu Kanun hükümlerine göre ilk defa sigortalı olduktan sonra malullük veya yaşlılık aylığı bağlananların yabancı ülkelerde çalışmaları durumunda aylıkları, çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ödeme dönemi başından itibaren kesilecektir.

Sözleşmeli ülkede çalışılmaya başlanması halinde aylıkların kesileceğine ilişkin mevcut sosyal güvenlik sözleşmelerinde hüküm bulunmamakla birlikte, bu konuda bir hüküm konulması halinde tadil sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarihten sonra, yeni imzalanacak sosyal güvenlik sözleşmelerinde bu hükmün bulunması halinde ise sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra çalışmaya başlayanların aylıkları kesilecektir.

Diğer taraftan ise 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden ( 1.10.2008) önce aylık bağlananlar, 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra aylık bağlananlar ve  5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önceki sosyal güvenlik kanunlarının mülga hükümlerine ya da 2008/Ekim ayından sonra 5510 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesine göre malullük veya yaşlılık aylığı bağlananların ülkemizle sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış olan ülkelerde çalışmaya başlamaları halinde eskiden olduğu gibi aylıklarının kesilmeyeceği açıklık kazanmış oldu.

KAYNAK: MEDYA

 

Like it? Share it!

Leave A Response

*

code