Genç nüfusu olan Türkiye için “yepyeni ve parlak” bir gelecek fırsatı: Dijital Sektör

digital-sector
Özellikle GOOGLE, APPLE ve AMAZON gibi şirketler tüm dünyaya Bilişim Teknolojisinin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Bir yıl önce ismi bile duyulmayan şirketler bir yıl sonra dünyanın en büyükleri arasında anılmaya başladılar. Şüphesiz ki FACEBOOK ve TWITTER’ da bunlar içinde en önde gelenlerden. İşte “DİJİTAL ÇAĞI” olarak da anılan bu yeni dönem ülkemiz Türkiye için de çok önemli fırsatlar barındırıyor esasında. Zira oldukça genç ve iletişim teknolojilerinin sunduğu imkanlardan bayağı yoğun şekilde yararlanan bir nüfusa sahip ülkemiz. Bu konuyla ilgili aaşağıdaki yazıda çok önemli tespitler bulabiliyoruz;

Günümüz iş dünyasında şartlar ve rekabet koşulları çok hızlı bir şekilde değişiyor ve şirketlerin olduğu kadar, ülkelerin de bu değişime ayak uydurmaları gerekiyor. Geleceği yakalamak için elimizi çabuk tutmak zorundayız ve bunun için de teknolojiden faydalanmak kritik önem taşıyor. Türkiye, sosyal medyayı etkin kullanan, teknolojiye meraklı genç nüfusu ile değişim hızını yakalayabilir. Türkiye e-Ticaret pazarının büyüklüğü 25 milyar TL’ye dayandı. Akıllı telefon kullanım oranı ise her geçen gün artıyor…  DİJİTAL hizmetlerin, tüketiciler, şirketler ve hatta devletlerce kitleler halinde benimsemesi, son yıllarda dijitalleşmeyi büyümenin merkezine koydu. Küresel büyümenin yavaşladığı günümüzde, dijitalleşme, ülkeler için büyüme ve yeni istihdam fırsatları yaratma noktasında kilit rol oynayabilir. Tabii bunun için karar vericilerin, dijitalleşmenin en verimli olacağı hedef sektörler belirlemeleri, bu sektörlerdeki şirketleri teşvik edici planlar ortaya koymaları ve hem sektörler, hem tüketiciler, hem kanunun faydalanacağı kapsayıcı bilgi ve iletişim teknolojileri ekosistemi kurmaları gerekiyor. Dijitalleşmenin ekonomik büyümeyi hızlandırdığı ve istihdam yarattığı çeşitli araştırmalarca ortaya konulmuş olsa da, bunun her ülkedeki etkisi aynı değil. Bu nedenle Türkiye’nin de hangi sektörlerin öncü olacağı ve ekonomik kalkınmada rol oynayacağını belirleyip, planlarını buna göre yapması önem taşıyor.


Türkiye, genç, dinamik ve teknolojiye meraklı nüfusu ile yeni teknolojiler ve dijital değişimin benimsenmesi noktasında elverişli bir ortama sahip. Yıllık yüzde 3 civarındaki büyümesi, 80 milyonu aşkın nüfusu ve yaklaşık yüzde 40’ı 25 yaşının altındaki nüfusu ile teknoloji bakımından rekabet şansı yüksek. Zaten rakamlar da bunu ortaya koyuyor. Örneğin 2014 sonunda Türkiye nüfusunun yüzde 95’inin cep telefonu aboneliği bulunuyordu. İnternet kullanıcılarının sayısı ise her geçen yıl artıyor. 2015 yılında akıllı telefon penetrasyonu yüzde 50 civarında olan Türkiye’de, bu oran da hızla yükseliyor. Türkiye’deki yoğun genç nüfus paylaşımda bulunmayı ve paylaşımda bulunanları takip etmeyi seviyor. Bu da genç nüfusta sosyal medya kullanım oranını bir hayli yükseltirken, yapılan birçok araştırmada Türkiye sosyal medya kullanımında dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor. Diğer yandan, Türkiye’nin son yıllarda yaşadığı ekonomik büyümede önemli rol oynayan Türk girişimcilerin de sayısı her geçen gün artıyor. Çeşitli raporlara göre Türkiye’deki girişimcilik oranları dünya ortalamasının üzerinde seyrederken, Türkiye’deki girişimci sayısının bu yıl yaklaşık 400 bine ulaşması bekleniyor. Bir araştırmaya göre, Türkiye’de her 100 kişiden 19’u girişimcilik faaliyetlerine başlıyor.

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) “Türkiye e-Ticaret 2015 Pazar Büyüklüğü” raporu, Türkiye e-ticaret pazarının yıllık yüzde 31’lik artışla 24.7 milyar TL büyüklüğe ulaştığını gösteriyor. Dolar bazında pazar yüzde 5’lik büyüme ile 8.6 milyar dolardan 9 milyar dolara çıkmış. Sektörel bakıldığında ise online perakende, çok kanallı perakende, tatil ile seyahat sektörlerinin yüzde 31 ila 33 arasında büyüdüğü görülüyor. TÜBİSAD yetkililerine göre, iç pazarının büyüklüğü ve genç nüfusunun yüksekliği, artan kişi başına tüketim harcamaları, Türkiye’yi elektronik ticaret konusunda yatırım yapılacak ülkeler arasına sokuyor. Örneğin Avrupa’da Türkiye, kredi kartı işlemlerine ikinci sırada yer alırken, online bankacılık, mobil bankacılık gibi alt sektörler için oldukça cazip bir pazar olarak öne çıkıyor.

KAYNAK: MEDYA
http://www.hurriyet.com.tr/dijital-rekabet-kizisiyor-turkiye-avantajli-40234019

Like it? Share it!

Leave A Response

*

code